فرشتهبا کسی زندگی کن که مجبور نباشی
یه عمر برای راضی نگه داشتنش فیلم بازی کنی. . .فرشته
 
..........................................................................
 
فرشتهانسان مجموعه ای از آنچه که دارد نیست ؛
بلکه انسان مجموعه ای است از آنچه که هنوز ندارد، اما می تواند داشته باشد. . .فرشته
 
..........................................................................
 
فرشتهمردمی که گل ها را دوست میدارند خود از ان گل ها دوست داشتنی ترند. . .فرشته
/ 2 نظر / 13 بازدید
منتظر

«بحار الانوار، ج 67، ص 367» امام صادق - عليه السّلام - فرمود: خوش گماني به خداوند اين است كه به غير از او به كسي اميد نداشته باشي و به جز گناه خويش از چيزي نترسي.